Aktuality

Prenájom priestorov školy

Obec Čeľadince ako zriadovateľ Základnej školy s materskou školou Čeľadince dá do prenájmu nebytové priestory školy. Viac informácii u Mgr. Ivety Telekovej,riaditeľky školy, tel.č. 038/5310111 alebo u Milana Moravku, starostu obce, tel.č. 0911985376.