Aktuality

Prenájom priestorov školy
Obec Čeľadince ako zriadovateľ Základnej školy s materskou školou Čeľadince dá do prenájmu nebytové priestory školy. Viac informácii u

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota,