Aktuality

Zber papiera 5.8.2020
docx zber papiera
ARRIVA - zmena cestovných poriadkov od 1.7.2020
Topoľčany - Súlovce - Nitra
pdf zmena cestovného poriadku
Zber elektoodpadu
Zberné miesto pre elektroodpad je vyhradené pred obecným úradom. Zber sa bude uskutočňovať do 3.7.2020
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany
návrh na schválenie ochrany prírody a krajiny
pdf návrh
ARRIVA - zmena cestovných poriadkov od 1.6.2020
Prímestské autobusové spoje budú premávať podľa cestovných poriadkov v režime školského vyučovania.
pdf linka 406406
pdf linka 406403
pdf linka 406413
pdf linka 406418
pdf linka 406422
docx arriva - oznam
Pracovná ponuka - pomocné práce v obci
Obec Čeľadince ponúka pracovnú príležitosť formou brigády na pomocné práce - úprava a údržba verejných priestranstiev (kosenie, úprava rigolov, parku, cintorína, ihriska), upratovanie obecných budov, doručovanie pošty, údržbárske práce. Mzda - 3,50€/hod. netto, nástup od 27.4.2020, pracovný čas podľa potreby obce. V prípade záujmu kontaktujte starostu obce na tel.: 0911/985 376, 038/5310 135 alebo mailom: obecceladince@gmail.com
Krízová telefónna linka pre seniorov na zabezpečenie objednania si potravín
pdf krízová telefónna linka
Oznam starostu obce - dočasná zmena otváracích hodín Obecného úradu
oznam o dočasných zmenách obecného úradu, matričného úradu a stavebného úradu
doc oznam občanom
Arriva - prímestské spoje
grafikón autobusovej dopravy
pdf arriva
Coronavírus COVID19- ako postupovať?
grafické info návody ako postupovať v prípade kontaktu s coronavírusom COVID19
pdf infografika coronavírus COVID19
Rozhodnutie hlavného hygienika SR
pdf rozhodnutie hlavného hygienika SR
Oznam krízového štábu obce Čeľadince
rtf Oznam krízového štábu
Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba
Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071W933 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Čeľadince Miesto realizácie: Obec Čeľadince Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 € Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s: Bod 1 - Obecný úrad Bod 2 - Stĺp 1 (č.d.210 Bod 3 - Dom smútku Bod 4 - Kultúrny dom Bod 5 - Stĺp 2 na križovatke Bod 6 - Stĺp 3 (č.d.172) Bod 7 - Stĺp 4 (č.d.161) Bod 8 - Stĺp 5 (č.d.197) Bod 9 - Stĺp 6 (č.d.61) Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu je ukončená, podpísaný preberací protokol, obec aktuálne rieši žiadosť o platbu. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk
Šikana na školách a v kolektíve detí.
S nárastom agresie detí sa čoraz častejšie objavuje šikana. Častokrát netušíme ako správne postupovať, keď sa objaví aj "u nás"... ZMOS vydal odporúčanie ako v takýchto prípadoch postupovať. Pevne verím, že sa takéto prípady šikany nebudeme musieť riešiť, ale na prevenciu nikdy netreba zabúdať.
docx Šikana a ako postupovať po jej zistení