Objednávky

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf objednávky č. 1,2,3/2017
pdf objednávky č. 4,5,6/2017
pdf objednávky č. 7,8,9,10/207
pdf objednávky č. 11,12,13,14/2017
pdf objednávky č. 15,16,17,18/2017
pdf objednávky č. 19,20,21,22/2017
pdf objednávky č. 23,24,25/2017
pdf Objednávka č. 26/2017
pdf Objednávka č. 1,2,3,4/2018
pdf Objednávka č. 5,6,7,8/2018
pdf Objednávka č. 9,10,11/2018
pdf Objednávka č. 12,13,14/2018
pdf Objednávka č. 15,16,17,18/2018
pdf Objednávka č. 19,20,21,22,23,24/2018
pdf Objednávka č. 25,26,27/2018
pdf Objednávka č. 28/2018
pdf Objednávka č. 29,30,31/2018
doc Objednávka č. 32/2018
doc Objednávka č. 33/2018
doc Objednávka č. 34/2018
PDF Objednávka 1/2019
PDF Objednávka 2/2019
PDF Objednávka 3/2019
PDF Objednávka 4/2019
PDF Objednávka 5/2019
PDF Objednávka 6/2019
PDF Objednávka 7/2019
PDF Objednávka 8/2019
PDF Objednávka 9/2019
PDF Objednávka 10/2019
PDF Objednávka 11/2019
PDF Objednávka 12/2019
PDF Objednávka 13/2019
PDF Objednávka 14/2019
PDF Objednávka 15/2019
PDF Objednávka 16/2019
PDF Objednávka 17/2019
PDF Objednávka 18/2019
PDF Objednávka 19/2019
PDF Objednávka 20/2019
PDF Objednávka 21/2019
PDF Objednávka 22/2019
PDF Objednávka 23/2019
PDF Objednávka 24/2019
PDF Objednávka 25/2019
PDF Objednávka 26/2019
PDF Objednávka 27/2019
PDF Objednávka 28/2019
PDF Objednávka 29/2019
PDF Objednávka 30/2019
PDF Objednávka 31/2019
PDF Objednávka 32/2019
PDF Objednávka 32/2019
PDF Objednávka 33/2019
PDF Objednávka 34/2019
PDF Objednávka 35/2019
PDF Objednávka 36/2019
PDF Objednávka 37/2019
PDF Objednávka 38/2019
PDF Objednávka 39/2019
PDF Objednávka 40/2019
PDF Objednávka 41/2019
PDF Objednávka 42/2019
PDF Objednávka 43/2019
PDF Objednávka 44/2019
PDF Objednávka 45/2019
PDF Objednávka 46/2019
PDF Objednávka 47/2019
PDF Objednávka 48/2019
PDF Objednávka 49/2019
PDF Objednávka 50/2019
PDF Objednávka 51/2019
PDF Objednávka 52/2019
PDF Objednávka 53/2019
PDF Objednávka 54/2019
PDF Objednávka 55/2019
PDF Objednávka 56/2019
PDF Objednávka 57/2019
PDF Objednávka 58/2019
PDF Objednávka 59/2019
PDF Objednávka 60/2019
PDF Objednávka 61/2019
PDF Objednávka 62/2019
PDF Objednávka 63/2019
PDF Objednávka 64/2019